1) article

  • Magic Realism of Friedrich Schlegel (in Ukrainian: Концепція магічного реалізму Фрідріха Шлегеля), Filosofska dumka 4 (1999), 102-118.

2) reports

  • Mythological Intervention into Reality of Mind (in Ukrainian: Доля “міфологічної інтервенції” в реальність розуму, Materialy tyzhnia studentskoyi nauky (Kyiv, NaUKMA, 1996), 178-180.
  • Theory of Symbol in Esthetics of Friedrich von Schlegel, in Ukrainian: Теорія символу в естетиці Фрідріха фон Шлегеля, Materialy tyzhnia studentskoyi nauky (Kyiv, NaUKMA, 1996), 180-181.